GENTSE ONDERWIJSSCHEPEN WIL AANPASSING GELIJKE KANSENDECREET

,,Buurt moet voorrang kunnen krijgen''

De Gentse schepen van Onderwijs Rudy Coddens (SP.A) vraagt een aanpassing van de Vlaamse inschrijvingsregels om tot een betere spreiding van allochtone kinderen te komen in de Gentse scholen. ,,Concentratiescholen moeten niet weg, maar hebben een stevige omkadering van de Vlaamse overheid nodig.''

CODDENS benadrukt dat hij het Gelijke Kansendecreet niet wil terugschroeven. Het is volgens hem gebaseerd op een objectief en controleerbaar inschrijvingssysteem. Het kan wel verfijning gebruiken. Afgelopen ...

Niet te missen