BRUSSEL - De voorzitter van de Europese Centrale Bank, Jean-Claude Trichet, waarschuwde gisteren in het Europees Parlement voor toenemende inflatie in de eurozone. Maar hij zag vooralsnog geen reden om de rente te verhogen.

De Europese Centrale Bank (ECB) moet vooral de inflatie in toom houden. Concreet is 2 procent het maximum. Maar gisteren maakte Eurostat bekend dat de inflatie in de maand november lichtjes hoger was: 2,2 procent.

Voorzitter Jean-Claude Trichet gaf op zijn maandelijkse hoorzitting voor de Parlementscommissie Economie en Financiën toe dat er ,,de komende maanden'' een neiging is dat de inflatie boven de 2-procentgrens blijft. Maar als opwaartse schokken uitblijven, zou de algemene prijsstijging opnieuw afnemen. Er is geen reden om aan te nemen dat de matiging er niet komt, onder meer omdat de loonstijgingen tijdens de voorbije maanden onder controle bleven. Het optrekken van de rente zal dus niet nodig zijn.

Nadrukkelijk haalde de ECB-voorzitter weer uit naar de nationale regeringen omdat ze hun overheidsbegrotingen niet voldoende onder controle houden. Trichet noemde het ,,een ontgoochelende ontwikkeling''. De ECB-voorzitter verzette zich in dat verband ook opnieuw tegen elke wijziging van het groei- en stabiliteitspact en met name tegen ,,elk voorstel dat de 3-procentnorm ondermijnt''. Zo dringt Duitsland erop aan dat de bijdrage die de lidstaten betalen aan de Europese begroting afgetrokken zou worden van het nationale overheidstekort.

Trichet drong bij de lidstaten ook aan op ,,betrouwbare'' statistieken van de overheidsfinanciën. Zonder het te noemen doelde hij vooral op Griekenland.

Vandaag zal de Europese Commissie Athene in gebreke stellen omdat het al sedert 1997 foutieve cijfers publiceerde over het begrotingstekort en daardoor in 2000 met een veel te hoog overheidstekort lid werd van de eurozone.

Er komt een ,,gewone'' inbreukprocedure die los staat van het stabiliteitspact, die kan eindigen met een klacht bij het Europees Hof van Justitie in Luxemburg. De Commissie vraagt ook meer middelen om de cijfers te controleren.