De betoging van vandaag is mede bedoeld om de druk bij de onderhandelingen op te voeren. Een stand van zaken.Op 13 oktober 2005 maakte InBev het voornamen bekend om 60 van de 400 functies op het internationaal hoofdkantoor in Leuven te schrappen. Er zouden 45 mensen ontslagen worden en 15 overgeplaatst. Op 24 januari werd een akkoord ondertekend. Er werden 37 mensen ontslagen en 23 overgeplaatst. Twee 58-plussers konden met brugpensioen. De maatregel kost InBev 10 miljoen euro, maar zal het resultaat jaarlijks met 9 miljoen euro verbeteren.Op 30 november 2005 meldde InBev te overwegen om de productie in België te stroomlijnen. De brouwactiviteiten en vatenvulling voor het witbier zouden daarbij van Hoegaarden naar Jupille worden verplaatst. De maatregelen zouden 232 banen kosten, waarvan er 67 gered zouden kunnen worden door overplaatsing. Het personeel in Hoegaarden, waar 59 van de 130 banen bedreigd zijn, reageerde met stakingen. Tijdens de consultatiefase deden de vakbonden een alternatief voorstel. De directie heeft beloofd om voor 10 april een antwoord te geven op het alternatieve voorstel. Op die datum komen bonden en directie opnieuw bijeen.

Op 24 februari 2006 kwam InBev met plannen om enkele diensten op Europees niveau te centraliseren. De exportdiensten zouden worden gevestigd in Tsjechië. De financiële diensten wil InBev naar Hongarije overbrengen. Dat kost 149 Belgische banen, waarvan het grootste deel in Jupille. In Tsjechië en Hongarije komen 295 nieuwe banen. Tegelijk kondigt InBev aan 52 IT-banen te willen uitbesteden. De consultatiefase van deze herstructurering is nog niet afgerond. InBev kondigde nog verdere herstructureringen aan, waarvan de impact op de Belgische werkgelegenheid vooralsnog onduidelijk is.

(rmg)