De InBev-bonden proberen zich internationaal te organiseren. De Europese betoging vandaag is een eerste verwezenlijking.

,,We hebben er niks op tegen dat InBev veel winst maakt, maar dat staat wel in schril contrast met het sociaal beleid', zegt Luc Gysemberg van de ACV-voedingscentrale. De gezamenlijke vakbonden verwachten vandaag zo'n 1.500 tot 2.000 betogers in Leuven om die stelling kracht bij te zetten. Een deel van hen zal uit het buitenland komen. Uit Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk worden bussen met demonstranten verwacht.

Een centraal thema in de betoging is hoe de vakbonden in de verschillende landen waar de brouwer actief is, samen een vuist kunnen maken. Want tegenover een multinational die wereldwijd opereert en daarbij optimaal gebruik maakt van de verschillen in sociale wetgeving, staan de nationaal of soms zelfs lokaal georganiseerde bonden vrij zwak.

,,Hier in België zijn we als vakbond nog relatief goed georganiseerd'', zegt Gysemberg. ,,Maar om echt een front te vormen moet je in alle landen even sterk staan. En dat is nu niet het geval. In Oost-Europa is de vakbondsstructuur vaak zwak. Het gaat om bedrijfsbondjes die elkaar het licht in de ogen niet gunnen en er niet in slagen degelijke onderhandelingen af te dwingen. In landen als Brazilië hebben ontslagen werknemers niets om op terug te vallen. Ze kunnen dan alleen nog als straatventer aan de kost komen. Daarom willen we met InBev tot afspraken komen over een gelijkschakeling van de sociale maatregelen, met inachtneming van de lokale koopkracht uiteraard. Maar voorlopig wil de directie daar niet van weten. InBev engageert zich tot het nakomen van de wettelijke verplichtingen in elk land, maar ook niet meer dan dat.'' Zelfs het verzoek om de Europese ondernemingsraad uit te

breiden met delegaties uit niet-EU-landen stootte op een njet. ,,Deze betoging is een begin. Maar voordat we echt een internationaal front kunnen vormen, hebben we nog wel een paar jaar werk voor de boeg'', zegt Gysemberg.

Hij geeft toe dat het niet makkelijk is om zo'n internationale vakbondsstructuur op te zetten. Niet alleen omdat de vakbondstraditie niet in elk land even sterk is, maar ook omdat sommige landen baat hebben bij herstructureringen. InBev heeft bijvoorbeeld besloten enkele diensten Europees te centraliseren in Tsjechië en Hongarije. Dat betekent extra werk in die landen. Aan de andere kant deinst InBev er niet voor terug om ook in die landen banen te schrappen als dat nodig is. ,,Tegelijk met de aankondiging van de delokalisatie, meldde InBev dat ook in Oost-Europa veertig banen moeten sneuvelen'', zegt Hugo Coosemans van de ABVV-voedingscentrale. ,,InBev probeert ook daar de citroen maximaal uit te persen.''

De Belgische bonden zijn al een tijdje bezig om met buitenlandse bonden tot informatie-uitwisseling te komen. Een delegatie heeft ter plaatse al nuttige contacten gelegd met Braziliaanse collega's. ,,Maar je kunt het Belgische model niet zomaar kopiëren in Brazilië of Roemenië'', erkent Gysemberg ,,Dat is ons nadeel. Brouwen is overal hetzelfde, InBev kan zijn zakenmodel probleemloos kopiëren. Maar een sociaal overlegmodel kan niet overal hetzelfde zijn als in sommige landen de lonen 125 euro per maand bedragen, terwijl de brandstof even duur is.''

Coosemans van het ABVV verwacht dat ongeveer de helft van het Belgisch InBev-personeel vandaag zal deelnemen aan de betoging. De brouwerij in Leuven zal stilliggen. In Hoegaarden werd gisteren al niet gewerkt, en ook vandaag zal dat het geval zijn. Voor de brouwerij in Jupille is de toestand minder duidelijk. Het bediendenpersoneel zal zeker deelnemen aan de betoging. Van de arbeiders wordt een delegatie verwacht, maar of de brouwerij stil zal liggen is niet zeker. Of er op het Leuvense hoofdkantoor gewerkt zal worden, is eveneens afwachten. ,,Er zal wel en stakerspost worden opgesteld, maar in welke mate de bedienden willen staken is niet zeker'', zegt Coosemans. De bonden hebben niet bij andere bedrijven opgeroepen om deel te nemen aan de betoging. ,,Dit is iets van de InBev-mensen zelf. Het signaal is duidelijk: dit beleid moet stoppen. Zo'n signaal komt sterker over als het om de eigen werknemers gaat. Als er mensen van andere bedrijven zouden meelopen, heeft het niet hetzelfde effect'', zegt Coosemans.

(rmg)