Christian Dumolin, minderheidsaandeelhouder van Picanol, hekelt het gemarchandeer in de Picanol-schikking.

Christian Dumolin heeft twee grote bedenkingen bij de Picanol-dading. Dat Patrick Steverlynck terugkomt als bestuurder bij Picanol vindt hij onaanvaardbaar. Patrick Steverlynck, gewezen voorzitter van Picanol, is de man die via geheime contracten Jan Coene een superloon toespeelde.

Patrick Steverlynck en zijn ,,bevriende familieleden'' (zijn neven Michel en Yves en zijn vader Emmanuel) wentelden jarenlang kosten af op de vennootschap. ,,Ik ben geschokt dat Patrick Steverlynck terugkomt als bestuurder. Hij is onbekwaam en niet-correct. Als zo iemand bestuurder kan zijn van een (beursgenoteerde) vennootschap, dan kan werkelijk alles'', zegt Dumolin die erop wijst dat hij niet betrokken was bij de schikking die Picanol bekendmaakte en ook niet uitgenodigd was om eraan deel te nemen. Dumolin is via zijn huwelijk met de weduwe van wijlen Benoit Steverlynck aandeelhouder van Picanol.

Dumolin is verwonderd dat sommigen hun advocaten- en advieskosten laten betalen door de vennootschap. ,,Ik betaal mijn advocatenkosten zelf. Het gaat niet op die af te wentelen op de vennootschap. De meerderheidsaandeelhouders die in de fout zijn gegaan, moeten die kosten dan maar dragen'', zegt Dumolin. Hij wou gisteren niet aangeven of hij tot juridische actie zal overgaan. Hij heeft alvast een advocaat (Christian Van Buggenhout) in de arm genomen.

In het akkoord dat Picanol bekendmaakte, wordt Patrick Steverlynck opnieuw bestuurder; wordt minderheidsaandeelhouder en leider van het verzet, Paul Vandekerckhove, bestuurder en lid van het remuneratie- en auditcomité. De groep rond Vandekerckhove mag zijn kosten in verband met aandeelhoudersverzet afwentelen op Picanol en de groep ,,Brusselse aandeelhouders'' rond Deminor, die een minderheidsvordering hadden ingesteld, wordt schadeloos gesteld.

Alles samen gaat het om 1,2 miljoen euro. De kosten voor Picanol voor dit boekjaar komen op 960.000 euro omdat een door de ,,foute Steverlyncks'' geblokkeerd dading-bedrag (240.000 euro) vrijkomt. Het gaat om recuperatie van onterechte voordelen die familieleden genoten, maar waarvan de uitbetaling door de familie afhankelijk was gemaakt van het wegvallen van de minderheidsvordering. ,,Coene heeft terugbetaald wat hij moest, waarom deed de familie niet hetzelfde'', zegt Dumolin.

De ruzie binnen de familie Steverlynck gaat al zo'n 5 jaar terug en vindt zijn oorzaak in het opzijschuiven door Patrick Steverlynck en zijn vader Emmanuel van zeven van de negen nakomelingen van Bernard Steverlynck. De groep rondt Patrick Steverlynck eigende zich bovendien bij Picanol allerlei voordelen toe. Erik Bomans (Deminor), één van de adviseurs van de familiale minderheidsaandeelhouders rond Paul Vandekerckhove, verdedigde de dading. ,,Door het verzet heeft de vennootschap de betaling van zo'n 15 miljoen euro vermeden en of gerecupereerd. Zonder die actie was Picanol failliet.''

De echte inzet is wellicht de verkoop van Picanol. Picanol belooft dat als de minderheidsaandeelhouders wensen uit te stappen, de vennootschap haar medewerking zal verlenen. Kandidaat-investeerders zouden inzage in de boeken kunnen krijgen. Bijna 50% van de Picanol-aandelen zit in een stichting waarvan Emmanuel en Patrick Steverlynck (vader en zoon) en 'textilien' Luc Tack de sterke mannen zijn.