Het was Charles Steverlynck die in 1936 de textielmachinebouwer Picanol oprichtte. De technische kennis kwam van een Spanjaard, Picanol genaamd. Charles Steverlynck was ook de oprichter van STG, Steverlynck Gebroeders in Vichte, een textielveredelaar.

Charles had vier kinderen: Bernard, Emmanuel (Manu), Collette en Marie-Dominique. Marie-Dominique werd reeds lange tijd geleden uitgekocht door de drie andere takken, met uitzondering van een klein resterend pakket aandelen dat net na het overlijden van Charles door Manu werd overgenomen.

Manu heeft slechts twee kinderen: Patrick en Annick. Zij is met Alec Gevaert gehuwd, die textielveredelaar Steverlynck Gebroeders leidt.

Bernard, overleden in 1976, had negen kinderen, van wie er één, Benoit, overleden is. De weduwe van Benoit Steverlynck hertrouwde met Christian Dumolin. De acht overlevende kinderen van Bernard zijn in dalende orde van leeftijd: Véronique, Michel, Christine, Beatrice, Yves, Dominique, Philippe en Sylvie.

Beatrice is gehuwd met Paul Vandekerckhove, de man die het minderheidsverzet tegen de tak Emmanuel Steverlynck leidde.

Het verzet staat voor circa 20% van de aandelen Picanol. Collette Steverlynck huwde met een Burckett. Ze hebben drie kinderen: James, Christopher en Vincent. Na het overlijden van stichter Charles nam Manu onmiddellijk het initiatief om zijn controle over de vennootschap te organiseren, samen met Collette en met Michel en Yves.

In 1984 werd de toen bestaande familieholding, waarin alle takken vertegenwoordigd waren, ontbonden. Dan kocht Manu de resterende aandelen van Marie-Dominique uit. In 1986 werd een nieuwe holding opgericht, waarin de takken Manu en Collette vertegenwoordigd waren, alsook Michel en Yves (onder de naam Beremco).

Collette verkocht in september 2000 een pakket van 18,6% in Picanol, waarvan 12,2% aan Mercator en 6,4% aan Pasma (Patrick Steverlynck). Die bezat daarvoor slechts 0,68% in Picanol. In december 2000 werd een stichting administratiekantoor opgericht om de controle structureel te verankeren. Sofines (Manu), Pasma (Patrick), Mercator, Burckett en Michel en Yves brachten hun aandelen Picanol in de stichting in.

Er volgden de jongste jaren verschillende wijzigingen. Zo verkocht Mercator zijn certificaten aan Jan Coene. Uiteindelijk kwamen die bij de 'textilien' Luc Tack terecht. De familie Burckett (de drie zonen van Colette) stapten uit de stichting en houden hun aandelen Picanol (6,42%) rechtstreeks aan. (

pdd)