ANALYSE. Handen vrij voor loonoverleg
VBO-voorzitter Jean-Claude Daoust leest de verklaring voor, geflankeerd door de andere onderhandelaars van vakbonden en werkgevers uit de Groep van Tien. Foto: © BELGA
De sociale partners hebben hun verklaring over de concurrentiekracht inhoudelijk erg vaag gehouden. Op die manier hopen vakbonden en werkgevers de handen vrij te houden voor de echte onderhandelingen, in het najaar.

DE magere inhoud van de verklaring over de concurrentiekracht mag niet verbazen. Met name de vakbondsleiders wilden in geen geval vooruitlopen op de tweejaarlijkse loononderhandelingen, die pas in november van start gaan. Helemaal betekenisloos is de tekst nochtans niet. De krijtlijnen voor het najaarsoverleg zijn getrokken. ,,Het speelveld is afgebakend'', verwoordde Pieter Timmermans van het VBO het gisteren.

Wat zijn de belangrijkste afspraken?Loonkosten: De werkgevers erkennen de stelling van de vakbonden dat een ,,definitieve diagnose van de loonontwikkeling pas in november kan worden gemaakt''. Het is dus wachten op het (jaarlijkse) loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, met de looncijfers voor de buurlanden.

De vakbonden gaan principieel akkoord met een ,,striktere toepassing'' van de wet, uit 1996, op het concurrentievermogen. Lees: de bonden gaan akkoord met een betere naleving van de loonnorm. Er komt een aanbeveling aan de bedrijfssectoren dat er overal een correctiemechanisme moet komen, ,,om loonafwijkingen te vermijden''.

Maar volgens ACV-voorzitter Cortebeeck ,,staat nergens geschreven dat het correctiemechanisme dit jaar moet worden toegepast'', net zoals er ,,nergens iets staat over een veralgemening van all-in loonakkoorden''. Cortebeeck wijst er bovendien op dat de ,,wet van 1996 de loonindexering en baremaverhogingen garandeert''.Vorming: De vakbonden hebben bekomen dat concurrentiekracht ,,om meer gaat dan loonmatiging en lastenverlagingen''. De werkgevers slikken de kritiek dat ,,inzake vorming niet alle engagementen werden gerealiseerd'' en beloven de achterstand in te halen. In 2010 moet 1,9 procent van de loonmassa naar vorming gaan. Anders komen er sancties voor de bedrijven.Innovatie: Een andere klassieker om de competitiviteit van de Belgische bedrijven te verhogen, is meer investeren in innovatie. Hoe en hoeveel? Dat staat niet op papier. Blijkbaar volstaan de vele studies nog niet, want de sociale partners gaan in september een conferentie organiseren ,,met deskundigen'' om het innovatiedossier in kaart te brengen.

Generatiepact: De vakbonden hebben bekomen dat er ,,nu al'' onderhandelingen worden opgestart over de gelijkgestelde periodes bij berekening van het brugpensioen. Die zijn vooral van belang voor deeltijdse werknemers. Normaal was dit dossier bestemd voor het sociaal overleg in het najaar. Het moet uiterlijk tegen 2008 uitgeklaard zijn.