Bijenboek toont mensenkunde

Wonderwerkers of fabrieksarbeiders?

Kunstlicht, alcohol en onze eerste biologische wapentuigen: bijen brachten de mensen beschaving bij. Bee Wilson houdt de bij tegen het licht in De bij. Honingmaker, meesterarchitect en rolmodel. Jan Desmet

BIJEN spreken al eeuwen tot de verbeelding. De mormonen aanbaden hun weerbaarheid, voor de vrijmetselaars belichaamden ze de orde in het heelal en voor de eerste christenen was de bij een heilig dier ...

Niet te missen