Banalisering van racisme is het slechtst denkbare signaal

MET stijgende verbazing las ik in deze krant het artikel ,,PS bergt praktijktest racisme niet op'' (DS 27 mei) over de nieuwe antidiscriminatiewetten die in de steigers staan.

De VLD staat als een van de regeringspartijen huiverachtig, zo zegt het artikel, want ,, het voorstel dat iedereen nepsollicitaties mag uitvoeren om te testen of een werkgever racistisch is, is in elk geval no pasaran .''Op dat punt zijn we het eens. Er heeft namelijk nog nooit iemand voorgesteld, laat staan verdedigd dat ,,iedereen nepsollicitaties mag uitvoeren''. Ik daag elkeen uit ook maar één tekst, één voorstel van Koninklijk Besluit te tonen waarin dat zou staan.Inbreuken ...

Niet te missen