ANTWERPEN - Onlangs nog riep de internationale vastgoedconsulent Cushman & Wakefield Healey & Baker België uit tot de beste plaats in Europa om een distributiecentrum en logistieke activiteiten te vestigen. Maar het succes van België of Vlaanderen op dit vlak is niet vanzelfsprekend, waarschuwt professor Gust Blauwens van de Universiteit Antwerpen (UA). Blauwens is voorzitter van het Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, dat dit jaar volledig gewijd is aan logistiek.

Logistiek is de verzamelterm voor het beheer van de goederenstroom, van de vindplaats van de grondstoffen tot de levering van het eindproduct aan de consument. Een aantal termen uit de wereld van de logistiek, zoals just in time, zijn echte modewoorden geworden, zei Blauwens bij de voorstelling van het congresprogramma.

Dat er in het bedrijfsleven de jongste tijd zoveel belangstelling is voor de logistiek, heeft onder meer te maken met de hoge voorraadkosten, en eigenlijk de toename van de logistieke kosten in hun geheel. ,,Vooral voor hoogtechnologische producten is voorraad houden een dure aangelegenheid. Neem het voorbeeld van digitale camera's of dvd-spelers. Elke dag kan er een nieuw, performanter én goedkoper model in de handel komen. Niemand wil dan ook grote voorraden product in huis hebben.''

Een belangrijke logistieke evolutie is de trend naar mass customisation, zeg maar maatwerk voor massaproducten. Blauwens geeft het voorbeeld van verf: de winkel slaat witte verf in als basisproduct, en voegt het kleurpigment ter plekke toe, volgens de wens van de klant. Daardoor kan de leverancier zijn generiek product, de witte basisverf, in grote hoeveelheden tot ver in de keten sturen, wat veel goedkoper is. De winkelier moet ook geen dure voorraden aanhouden van alle mogelijke kleuren.

Vlaanderen heeft op het vlak van logistiek altijd het voordeel van zijn gunstige geografische ligging gehad, zegt Blauwens. Maar dat voordeel slaat vooral op de transportkosten, en die zijn voor hoogtechnologische producten heel wat minder belangrijk dan de voorraadkosten. Op dat laatste vlak hebben we echter geen natuurlijk voordeel meer, daar moet Vlaanderen zichzelf bewijzen.

Zelfs het natuurlijk voordeel in transportkosten is bedreigd, zegt Blauwens: het zwaartepunt van Europa verschuift naar het oosten. Daardoor neemt het voordeel van Antwerpen relatief af, terwijl de ligging van bijvoorbeeld het Duitse Hamburg sterk verbetert.

Vlaanderen moet zich dus wel degelijk inspannen om logistieke bedrijven hier te houden, zegt Blauwens, door goederenstromen aan te trekken die ook toegevoegde waarde leveren. Dat kan bijvoorbeeld door in te spelen op de trend naar mass customisation, die dicht bij de eindgebruiker gebeurt.

Professor Alex Van Breedam, de wetenschappelijke coördinator van het Congres, wijst ook op het belang van distributiecentra, met daaromheen bijvoorbeeld contactcentra en hersteldiensten.

Op het Congres, dat plaatsvindt op 25 en 26 maart in Antwerpen, komen niet alleen academici aan het woord over alle mogelijke aspecten van de logistiek. Op de tweede congresdag komen ook een aantal bedrijven - van Agfa Gevaert tot SAP en IBM - uitleggen hoe zij specifieke logistieke problemen hebben aangepakt en daarmee hun voordeel gedaan hebben.

(kdr)

www.vwec2004.be