Stouthuysen verlaat Janssen Pharmaceutica
Foto: © Wouter Van Vooren
BRUSSEL - Robert Stouthuysen (75) treedt maandag af als voorzitter van de raad van bestuur van Janssen Internationaal en van Janssen Pharmaceutica, de onderneming waarmee hij 47 jaar verbonden was en die hij mee tot grote bloei bracht.

Gemeten aan de buitengewone opgang en aan de winstgevendheid van de onderneming die hij samen met oprichter en groot onderzoeker Paul Janssen leidde, was baron Stouthuysen een van de succesrijkste Vlaamse bedrijfsleiders van de afgelopen halve eeuw. Als initiatiefnemer van strategische plannen voor Limburg en voor de Kempen en van het in vele landen overgenomen Plato-project, waarbij kaderleden van grote bedrijven kleine ondernemingen helpen, en als voorzitter van het Vlaams Economisch Verbond, speelde hij ook een belangrijke rol in de Vlaamse economie. Nadat hij in 1991 bij Janssen Pharmaceutica de dagelijkse leiding had geruild voor het voorzitterschap van de raad van bestuur, begon hij nog een nieuwe carrière in onder meer het onderwijs, de ziekenhuis- en de krantensector.

Na studies in de rechten en het bedrijfsbeheer had hij enkele jaren aan de Studiegroep voor Productiviteitsonderzoek aan de KU Leuven gewerkt, waar hij een aanbod kreeg om voor Janssen te gaan werken, toen nog een relatief klein bedrijf met nog geen 100 miljoen frank omzet. Eerst combineerde hij dat nog deeltijds met zijn job in Leuven, maar in 1958 werd hij er personeelsdirecteur, waarna hij snel doorstootte naar de top. Inmiddels, in 1961, had het Amerikaanse concern Johnson & Johnson alle aandelen overgenomen, wat niet belette - en er veeleer toe bijdroeg - dat Janssen Pharmaceutica uitgroeide tot een wereldbedrijf.

Tijdens de meest bewogen periode uit de naoorlogse economische geschiedenis, van 1976 tot 1981, stond Stouthuysen aan het hoofd van het Vlaams Economisch Verbond. In die functie voerde hij een kruistocht tegen de ideologisering en politisering van de economie. Het ,,Derde Industriële Revolutie''-programma (Dirv) van de Vlaamse regering onder Gaston Geens werd sterk door het VEV beïnvloed. Hij kreeg aanbiedingen om in de politiek te gaan, maar was inmiddels de vijftig voorbij.

Nadat Paul Janssen en hij de actieve leiding bij Janssen Pharmaceutica uit handen hadden gegeven, koos hij ervoor iets heel anders te gaan doen, veeleer dan een aantal bestuursmandaten in het bedrijfsleven te gaan vervullen. Gezien zijn vertrouwdheid met het strategisch beleid werden dat in de eerste plaats de ziekenhuissector en de KU Leuven. Hij was gedurende enkele jaren voorzitter van de universitaire ziekenhuizen in Leuven, een onderneming met meer dan zesduizend personeelsleden. Tevens werd hij voorzitter van het psychiatrisch ziekenhuis met de gezinsverpleging in Geel. Als voorzitter van het Strategisch Comité van KU Leuven is hij ook ondervoorzitter van de Senaat KU Leuven.

Nadien werd hem gevraagd (onbezoldigd) voorzitter van de raad van bestuur te worden bij de NV De Vlijt, uitgever van onder meer Gazet van Antwerpen. De krant verkeerde in een diepe crisis, wat hem tot een pijnlijke personeelsreductie noopte. Ook voerde hij een fusie door met Concentra, uitgever van het Belang van Limburg. Hij bleef voorzitter van de tot stand gebrachte Regionale Uitgeversgroep tot hij de leeftijdsgrens van 70 jaar bereikte.

Als voorzitter van de raad van bestuur van Janssen Pharmaceutica zal hij worden opgevolgd door Ajit Shetty, die ook afgevaardigd bestuurder blijft.