BRUSSEL - De raad van bestuur van Arcelor heeft op 25 juni het moderniseringsplan voor de Luxemburgse staalbedrijven goedgekeurd. Dat voorziet in een investering van 122 miljoen euro tot 2006. Het plan volgt op het akkoord van 24 juni rond het dossier Lux 2006, dat de Luxemburgse afdelingen van het bedrijf efficiënter wil maken.

De groep belooft dat er geen naakte ontslagen komen. Wel zullen de staalbedrijven het met 1.093 werknemers minder moeten doen. 222 werknemers van de site van Dudelange worden overgeheveld naar andere vestigingen. De overige vertrekken met brugpensioen.