Een ludieke actie ten spijt, blijft de NBB ontkennen dat ze de kleine aandeelhouders benadeelt.

De aula waar de Nationale Bank van België (NBB) haar jaarvergadering organiseerde kleurde gisteren bijna helemaal groen. Ongeveer 90 procent van de aanwezige minderheidsaandeelhouders droeg een groen petje met het cynische opschrift: ,,NBB 4ever".

Met deze ludieke actie wilden de minderheidsaandeelhouders nogmaals protesteren tegen het dividendbeleid bij de NBB. ,,De NBB betaalt minder dan 10 procent uit aan de aandeelhouders, 40 tot 50 procent is de gangbare norm", herhaalde Erik Bomans van het adviesbureau Deminor, dat een 200-tal aandeelhouders vertegenwoordigt.

Maar Guy Quaden, gouverneur van de NBB, toonde zich niet onder de indruk en antwoordde uitgebreid op het spervuur van vragen. Gevolg was een nieuwe marathonvergadering van ruim 6 uur, zij het in een betere verstandhouding dan vroeger. ,,De NBB deed meer moeite dan voorheen om de vragen te beantwoorden", gaf Deminor de Nationale Bank als schouderklopje.

Maar dat betekent niet dat het standpunt van de NBB is veranderd. ,,Wij benadelen de minderheidsaandeelhouders niet, meerdere gerechtelijke uitspraken tonen dit aan", benadrukte Quaden gisteren.

,,Bepaalde partijen doen de valse indruk ontstaan dat de minderheidsaandeelhouders de helft van de taart kunnen opeisen. Dat is boerenbedrog en miskent het specifieke karakter van de bank. We zijn in de eerste plaats een centrale bank en geen beursgenoteerd bedrijf.''

(nta)