Geen quota voor kleurrijke werkvloer
Foto: © An Nelissen
De vakbonden gaan sinds gisteren openlijk akkoord met het (klassieke) standpunt van de werkgeversfederaties over 'diversiteit op de werkvloer': er valt geen heil te verwachten van een regeringsmaatregel, wel van vrijwillige acties.

Dat blijkt uit de gemeenschappelijke verklaring van bonden en werkgevers over de competitiviteit. Die tekst bevat naast de klassieke hoofdstukken over loonkosten, vorming en innovatie, een opmerkelijke passage over het dossier diversiteit. De sociale partners beloven om hun respectievelijke achterban ,,te motiveren en te mobiliseren voor sensibiliseringsacties''. En dus vragen ze de federale regering de ,,nodige ruimte'' te geven om dit programma ,,te concretiseren''.

Vrij vertaald: leg de bedrijven geen aanwervingsquota op voor bijvoorbeeld allochtone werklozen, of voor kansarmen.

De werkgevers betogen al langer dat zo'n verplichtingen contraproductief werken, en voor het eerst sluiten de vakbondsleiders zich bij dat discours aan. De sociale partners willen naar eigen zeggen geen afbreuk doen aan de ,,reeds genomen initiatieven in de regio's''.

(jir)