DEN HELDER - Een Belgische viskotter is vanochtend tegen een pijler van de stormvloedkering in de Oosterschelde gevaren nadat de 24-jarige stuurman in slaap gevallen was. Door de klap van de botsing werden de drie opvarenden wakker en konden ze zichzelf redden door op een pijler te klimmen. De boot zonk.

De boot maakte water en dreef vervolgens op zijn kop door de kering. De boot is in de Oosterschelde teruggevonden. Het vaartuig kan geborgen worden.

Rijkswaterstaat verwacht de viskotter morgen te kunnen bergen. De pijler raakte beschadigd, maar de stormvloedkering is normaal te bedienen. Tegen de stuurman is proces-verbaal opgemaakt.