Gedupeerden Lernout & Hauspie stellen zich burgerlijke partij
BRUSSEL - Een negental aandeelhouders van het gewezen Ieperse spraaktechnologiebedrijf Lernout & Hauspie (L&H) hebben zich vanochtend burgerlijke partij gesteld bij het Gentse hof van beroep. Ze willen de financiële verliezen recupereren die ze geleden hebben bij de teloorgang van het Ieperse bedrijf. Daarvoor hebben ze zich verenigd in de belangenvereniging Spaarverlies. Het gaat om een eerste reeks klachten. Honderden andere dossier worden voorbereid.

,,De sociale draagwijdte van deze zaak is een opvallend element omdat er naar schatting ongeveer 100.000 personen in ons land gedupeerd zijn'', zegt advocaat Sven Mary.

Ook de belangenvereniging Spaarverlies wijst op het belang van de eerste burgerlijke partijstellingen. ,,Voor het eerst krijgen de gedupeerden een gezicht. Spaarverlies rekent er dan ook op dat nog vele duizenden zich zullen melden. Het is dankzij de samenwerking tussen de advocaten en de belangenverenigingen dat er aangetoond is dat er een echte kans bestaat op recuperatie van de verloren beleggingen", aldus Hendrik Boonen, persverantwoordelijke van de belangengroep, in een persbericht.