Forfaitaire belasting voor bedrijven die geen belastingaangifte indienen
BRUSSEL - De federale regering gaat de bedrijven die geen belastingaangifte indienen, forfaitair belasten. De maatregel werd tot nu toe enkel genomen voor buitenlandse bedrijven, voor binnenlandse bedrijven was dit iets moeilijker te realiseren. Tijdens de begrotingscontrole is nu afgesproken om dit ook voor binnenlandse bedrijven te doen.
De maatregel is gebaseerd op een wetsvoorstel van Dirk Van der Maelen (SP.A). Het forfaitaire belastingsbedrag wordt bepaald aan de hand van een simulatie van de inkomsten van het bedrijf. De fiscus berekent de belasting aan de hand van de winstcijfers. Het bedrijf zelf moet dan bewijzen dat het minder belastingen moet betalen dan de schattingen. De bewijslast ligt dus bij de bedrijven.

Het Rekenhof klaagde in 2000 al aan dat veel bedrijven geen belastingaangifte indienen. In de provincie Antwerpen gaat het om tien procent van de bedrijven, in Brussel en Charleroi loopt dit op tot vijftien procent.

Volgens het kabinet van minister Johan Vande Lanotte (SP.A) brengt het nieuwe systeem 35 miljoen euro op. Dat schrijft De Tijd vandaag