BRUSSEL De raad van bestuur van de netwerkbeveiliger Ubizen heeft zich vrijdag, geflankeerd door de huisadvocaat van het bedrijf, niet uitgesproken over de vraag van Ubidco om een bijzondere aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen. Daardoor wordt de poging van Ubidco afgewend om de mede-kandidaat-overnemer Betrusted te elimineren zonder zelf een hoger bod te moeten uitbrengen.

Officieel is er niets aan de hand. De bestuurders hebben drie weken de tijd om de aandeelhouders bijeen te roepen voor een BAV. Als ze vrijdag al de procedure in gang hadden gezet, hadden ze automatisch de tegenbieder Betrusted genekt. Het bod van Betrusted had dan niet kunnen afsluiten voor de BAV, maar pas twee weken na de BAV, waardoor Ubidco op de aandeelhoudersvergadering de facto vrij spel zou hebben gehad.

Het is niet bekend wanneer de bestuurders zich wel over de vraag zullen buigen. ,,Het wordt pas strafrechtelijk na drie weken'', merkte een betrokkene gisteren op. Voorlopig biedt enkel Betrusted 1,20 euro per aandeel Ubizen.

Artikel 19

Het aandeel Ubizen steeg afgelopen vrijdag op de beurs zelfs tot 1,23 euro per aandeel. Dat levert een bijkomend probleem op: kunnen de kleine aandeelhouders die initieel ingingen op het bod van Ubidco en die door het tegenbod bevrijd zijn als gevolg van artikel 19 van de overnamewet, hun aandelen ook op de markt verkopen? Sommige kleine aandeelhouder kunnen er wellicht ook voor kiezen om de aandelen bij te houden nu de faillissementsdreiging (en dreiging van een uitrookbod) weg is.

De tekst van artikel 19 legt nergens de verplichting op om in te gaan op een hoger bod.

Ook al zegt de toezichthouder CBFA (Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen) dat hij niet tussenbeide komt in de discussie tussen Ubidco en de voormalige hoofdaandeelhouders over wie nu eigenaar is van de 38,17 procent, wie zijn aandelen inbracht in het bod - kleine aandeelhouder of vroegere referentie-aandeelhouder - kijkt op bepaalde punten tegen dezelfde problematiek aan.

Vorige week zei een bron bij de CBFA alvast dat artikel 19 de kleine aandeelhouder in alle opzichten bevrijdt. Het gaat om een pakket van dertien procent.

Dit betekent dus dat de kleine aandeelhouder ook op de markt moet kunnen verkopen. Net als de vroegere referentie-aandeelhouders, want die hebben hun aandelen ingebracht in het bod.