BRUSSEL - De Vlaamse minister van Werk en Onderwijs, Frank Vandenbroucke, ontving gisteravond de allereerste Prijs Federgon Uitzendarbeid voor zijn ,,pro-actieve bijdrage tot de verbetering van de werking van de arbeidsmarkt''. De uitzendbedrijven prijzen de gematigde beleidsaanpak van de SP.A-politicus.

De prijsuitreiking vond plaats naar aanleiding van het veertigjarige bestaan van de beroepsfederatie van uitzendbedrijven, Federgon, die tot in 2002 Upedi heette. Federgon groepeert behalve de uitzendsector ook de bedrijven die actief zijn in werving en selectie van personeel, en voorts in outplacement, detachering en interimmanagement. De federatie geldt als de belangrijkste stem van de privé-actoren op de arbeidsmarkt.

De Belgische uitzendsector is met 120 bedrijven goed voor de tewerkstelling van meer dan 300.000 uitzendkrachten per jaar, plus 100.000 jobstudenten in de zomermaanden. De vraag naar uitzendarbeid is in de afgelopen maanden sterk gestegen als gevolg van het economische conjunctuurherstel. In het derde kwartaal van dit jaar lag de uitzendactiviteit in Vlaanderen liefst 15,6 procent hoger dan in dezelfde periode van 2003.

De toekenning van de prijs aan Vandenbroucke is meer dan symbolisch. Federgon maakt er geen geheim van dat de beleidsvoorstellen van de socialistische minister over het ,,gemengd beheer van de arbeidsmarkt'' en de ,,activering van de sociale rol van de particuliere actoren'' best gesmaakt worden door de uitzendbedrijven.

Die publiek-particuliere samenwerking komt tot uiting in de uitbesteding van begeleidingsprojecten van langdurige werklozen. Het is de bedoeling dat de overheidsdienst VDAB een aanbesteding uitschrijft waarbij bedrijven een deel van de begeleidingsopdracht van de VDAB kunnen overnemen.

(jir)