LETTERLIJK. Protestbrief tegen ontslag Doroshenko

Het ontslag - en het wraken van de keuze van de internationale jury - brengt een zo goed als onherstelbare schade aan de interesse voor en de geloofwaardigheid van het Belgische kunstlandschap. Dit is niet slechts een probleem voor het SMAK alleen. De effecten hiervan reiken verder. De Belgische banden met het internationale circuit worden hiermee voor onbepaalde tijd in diskrediet gebracht.

Vanuit de Belgische kunstwereld voelde men dat een aantal dingen mogelijk aan het veranderen waren. Er ontstond een brede goodwill rond de aanstelling van Peter Doroshenko, die - nadat Jan Hoet het SMAK ...

Niet te missen