Fotoketen Action Shop onder dak bij Selexion
Foto: © photo news
BRUSSEL - De coöperatieve structuren achter de fotowinkelketen Action Shop en de elektro(nica)specialist Selexion gaan hun krachten bundelen. Samen worden ze afgetekend de grootste verkoper van consumentenelektronica en telecomproducten in ons land.

DE fusie brengt twee ketens bij elkaar met een gelijkaardige cultuur - allebei ontstonden ze als samenwerkingsverbanden van zelfstandige winkels - maar met een ander profiel. Action Shop werd in 1983 opgericht en ontwikkelde zich als specialist in fotografie en beeldvorming. De keten bekleedde daar aanvankelijk een sterke positie, met een marktaandeel van meer dan 20 procent.

De keten werd echter ingehaald door de razendsnelle evolutie op de markt voor consumentenelektronica. Enerzijds is daar sprake van een enorme convergentie tussen productgroepen die vroeger niets met elkaar te maken hadden - denk maar aan toepassingen als draadloos surfen (IT/telecom) en digitale fotografie (IT/fotografie/telecom) - en die de vraag naar een one stop shop doen toenemen. Anderzijds werden fotografieproducten steeds meer via andere distributiekanalen aangeboden - zowel elektronicaketens als de grootdistributie. ,,Het aantal verkooppunten dat fotoproducten aanbiedt, is de laatste jaren gestegen van 1.000 naar 5.000'', zegt Michel De Neve, de oprichter van Action 25, de vennootschap achter Action Shop. Volgens De Neve is het marktaandeel van zijn keten ,,wellicht tot onder de 10 procent'' gedaald.

De integratie van Action 25 in Tera (de vennootschap achter Selexion) verloopt in verschillende fases. De coöperatieve structuur houdt in dat alle leden-winkeliers de operatie ook moeten goedkeuren. Volgens Selexion-topman Hans Carpels zal dat echter geen probleem zijn. ,,We zijn er al zeven maanden mee bezig en de raden van bestuur hebben het project unaniem goedgekeurd.'' De fusie-operatie omvat ook een reeks kapitaalverhogingen waarbij van beide kanten 750.000 euro wordt ingebracht. Zowel Action 25 als Tera gaan dat geld uit de bestaande middelen of uit de winst halen; er wordt dus geen aparte financiële bijdrage gevraagd aan de aangesloten winkeliers.

Tegen april volgend jaar moet de fusie afgerond zijn en zal Tera zichzelf ook omdopen tot Euronics Belgium. Euronics is de naam van een Europese aankooporganisatie die Tera in 1990 mee boven de doopvont hield. De raad van bestuur van de nieuwe vennootschap zal tien leden tellen, van wie vier vertegenwoordigers van Action Shop. Carpels wordt gedelegeerd bestuurder; Michel De Neve gaat in april 2005 met pensioen.

Een fusie met Selexion brengt voor Action Shop een dubbel voordeel mee: de aankoopkracht van een grotere groep, die toelaat om scherper op de prijs te concurreren, en de toegang tot een ruimer productgamma. Volgens Carpels moet de verkoop van de keten op termijn voor telkens een derde bestaan uit foto-, IT- en telecomproducten (inclusief internetdiensten). Daarnaast kan er bespaard worden op logistiek en administratie, die respectievelijk zullen worden gecentraliseerd in Brussel en Antwerpen.

Uiterlijk zullen Selexion en Action Shop echter andere ketens blijven, met een eigen merknaam en eigen marketingcampagnes. Een volledige integratie van het winkelconcept is niet mogelijk omdat de Action-winkels veel kleiner zijn (100 à 150 m²) dan de typische Selexion-winkels (600 à 700 m²). Selexion kan daardoor ook de grotere huishoudtoestellen aanbieden (goed voor een kwart van de omzet). Action Shop is ook meer aanwezig in de steden, terwijl Selexion een landelijke dekking heeft.

Volgens Carpels moeten een goede service en hoogstaand persoonlijk advies het bindteken zijn van beide ketens. Hij wil Selexion/Action Shop ook verder profileren als innovators, waar de consument altijd terecht kan voor de nieuwste snufjes in consumentenelektronica. Selexion scoort dit jaar overigens opvallend goed in de verkoop van audio/video (+9 %) en IT (+15 %), twee markten die in ons land een algemene terugval kennen.