Maar broeikasgassen en fijn stof blijven probleem

Vlaamse lucht schoner

BRUSSEL - Het gaat goed met de lucht in Vlaanderen. Dioxines, ozonvormende stoffen, verzurende emissies: ze blijven dalen. Alleen de broeikasgassen stijgen licht. En ook de normen voor het fijne stof verstrengen zodanig dat het moeilijk wordt de normen te halen.

HET gaat al geruime tijd de goede kant met de schadelijke stoffen in de Vlaamse lucht. Tenminste, dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) over de luchtkwaliteit in ...

Niet te missen