LEUVEN - Een ambtenaar van het Provinciaal Integratiecentrum in Zaventem wacht mogelijk een sanctie omdat ze in de aanloop naar de verkiezingen op beperkte schaal een mail verspreidde met daarin scherpe kritiek op het Vlaams Blok. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant beraadt zich donderdag over het voorval. Dat is vandaag beslist tijdens de provincieraad.

De zaak werd twee weken geleden in de provincieraad ter sprake gebracht door provincieraadslid Jan Laeremans (Vlaams Blok). Verwijzend naar het personeelsstatuut stelde gedeputeerde Wiske Ockerman (VLD) toen dat het gedrag van de ambtenaar niet door de beugel kon. De betrokkene had een anti-Blok-mail afkomstig van Paranatura doorgestuurd naar een 20-tal andere mensen, van wie de helft werkzaam binnen de provincie.

De deputatie heeft de betrokken administratie om een verslag gevraagd. Dat is inmiddels overgemaakt, zodat de deputatie donderdag een beslissing zal kunnen nemen. De gedeputeerde gaf vandaag nog geen bijzonderheden over de eventuele sanctie die de ambtenaar zal worden opgelegd.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig