BRUSSEL (belga) - De Vlaamse regering heeft vrijdag een ontwerpbesluit goedgekeurd over de productie van groene stroom. Het komt tegemoet aan de opmerkingen van de Raad van State.

Elektriciteitsproducenten krijgen volgens de ,,groenestroomregeling'' een certificaat per megawatt-uur stroom die ze opwekken uit hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en water. Eind december schorste de Raad van State echter de bepaling uit het Elektriciteitsdecreet die alleen certificaten erkende voor stroom uit hernieuwbare energiebronnen (zon, wind, water) die in het Vlaams Gewest of op de Noordzee is opgewekt.

Vrijdag keurde de Vlaamse regering een besluit goed dat tegemoet komt aan de bezwaren van de Raad van State. De beperking tot Vlaamse en offshore-activiteiten in het uitvoeringsbesluit bij het Elektriciteitsdecreet wordt geschrapt, aldus de Vlaamse minister van Energie, Kris Peeters.

Tegelijk wijst hij erop dat het Elektriciteitsdecreet nog altijd bepaalt dat certificaten voor elektriciteitsproductie buiten het Vlaams Gewest slechts aanvaardbaar zij indien de Vlaamse regering dat uitdrukkelijk beslist. De aanpassing heeft dus geen impact op de groenestroomproductie of de handel in groenestroomcertificaten in het Vlaams Gewest. De groenestroomproductie blijft genieten van de certificatensteun, aldus Peeters.