BRUSSEL - De voltallige Kamer heeft vanmiddag het licht op groen gezet voor een hervorming van de kieswetgeving van de regionale verkiezingen. Het gaat onder meer over de invoering van een kiesdrempel van 5 procent en de herinvoering van het systeem van opvolgers.

De paarse regering haalde daarvoor de nodige tweederde meerderheid. Dat gebeurde met de steun van de cdH en het Vlaams Blok, die zich onthielden. Dat zorgde uiteindelijk voor 96 stemmen voor (meerderheid), 26 tegen (CD&V, Ecolo, N-VA en FN) en 26 onthoudingen.

De Senaat moet zich nu nog over de kieshervormingen uitspreken.