BRUSSEL - Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte is bereid om te praten over een aanpassing van het kb rond het wegvervoer van duiven. Hij wil hiervoor met de Belgische Duivenbond, de dierenrechtenorganisaties en de transportsector rond de tafel gaan zitten . Dat heeft hij vandaag verklaard naar aanleiding van de beslissing van de NMBS om geen duiventransporten meer uit te voeren.

Zowel Guido De Padt (VLD) als Philippe De Coene (SP.A) betreurden vandaag in de Kamer de beslissing van de NMBS. Op die manier komen duizenden duivenliefhebbers in de kou te staan, stelden ze. Een alternatief voor het vervoer per trein is het wegvervoer. Maar een kb verbiedt duiventransporten van meer dan 450 kilometer. En dat maakt middenlangeafstandsvluchten - bijvoorbeeld vanuit Limoges of Bordeaux - onmogelijk.

Overleg

De Coene vroeg de minister of hij niet bereid is overleg te plegen met de verschillende sectoren om het kb aan te passen en het aantal toegelaten kilometers te verlengen, bijvoorbeeld tot 650 kilometer. In een kort antwoord gaf Demotte toe dat de beslissing van de NMBS niet echt elegant was en dat hij bereid is om zo snel mogelijk overleg te plegen met de verschillende actoren.

Johan Vande Lanotte liet als bevoegd minister voor de NMBS weten dat hij in de beslissing van de spoorwegen niet kan tussenkomen. ,,Dit maakt geen deel uit van de universele dienstverlening, wel van het commercieel beleid. Ik kan dus enkel bemiddelen, wat ik ook heb gedaan", verklaarde de SP.A-minister.