BRUSSEL - De uitzendsector in België heeft in december opnieuw een positieve evolutie op jaarbasis gekend. Het aantal gepresteerde uren nam toe met 1,84 procent ten aanzien van de maand november (op basis van seizoengezuiverde cijfers). Deze stijging wordt zowel vastgesteld in het arbeiderssegment (+1,60 procent) als bij de bedienden (+2,35 procent). Dat heeft de uitzendfederatie Federgon vandaag bekendgemaakt.

Ook ten aanzien van de maand december 2002 gaat de sector vooruit met 3,54 procent. Van september tot november was er nog een terugval. De goede cijfers zijn voornamelijk toe te schrijven aan het bediendensegment dat een stijging optekent met 7,33 procent. Het arbeiderssegment kent een groei met 1,81 procent ten opzichte van vorig jaar.