BRUSSEL/LUXEMBURG - De Europese ministers van Financiën stelden gisteren hun beslissing om de Europese spaarbelasting op 1 januari 2005 effectief te doen starten, enkele weken uit. Zwitserland en Liechtenstein kunnen immers geen garanties bieden dat ze tegen dan klaar zijn omwille van mogelijke referendums die nog in de lucht hangen. De EU wil op aandringen van Luxemburg en Oostenrijk, garanties.

LUXEMBURG en Oostenrijk hebben pas ingestemd met de Europese spaarbelasting op voorwaarde dat ook belastingparadijzen in de nabijheid van de EU (waaronder vooral Zwitserland) tegelijk met de EU gelijkwaardige maatregelen zouden nemen tegenover EU-burgers. Gisteren moesten de ministers van Financiën van de EU beslissen of die garanties er zijn en het systeem dus vanaf 1 januari 2005 kan ingaan.

Omdat Zwitserland, maar ook Liechtenstein, na de goedkeuring in het parlement (in september) nog een referendum kunnen houden over de Europese spaarbelasting, waren Luxemburg en Oostenrijk nog terughoudend om nu al definitief groen licht te geven. Toch wilden de ministers van Financiën van de vijfentwintig gisteren nog niet definitief beslissen om de maatregel uit te stellen. Binnen enkele weken bekijken ze de zaak opnieuw omdat ze aan 1 januari willen vasthouden.

De EU wil vanaf 1 januari de opbrengsten uit beleggingen van EU-burgers in andere lidstaten belasten. Voor 22 lidstaten zal dat gebeuren via uitwisseling van informatie tussen de fiscale administraties. Banken in Luxemburg, Oostenrijk en België zullen een roerende voorheffing toepassen op de opbrengsten en die gedeeltelijk doorstorten naar het land van herkomst van de belegger.

Dat systeem kan alleen werken als verhinderd wordt dat EU-beleggers hun centen buiten de EU opbergen. Vandaar de akkoorden met derde landen. De EU-ministers van Financiën hebben die gisteren goed bevonden. Maar het akkoord met de regering in Bern moet daar nog formeel worden goedgekeurd en dat zal tijd vragen. Na de parlementaire procedure kan er een referendum volgen als er voldoende handtekeningen ingezameld worden. Dat dit gebeurt is verre va uitgesloten zodat de kans klein wordt dat de Zwitsers klaar zijn tegen 1 januari, afgezien van de mogelijkheid dat de Zwitsers het akkoord met de EU verwerpen. Dat zou het EU-systeem zelfs kelderen.

De Commissie moet nu met Zwitserland uitzoeken hoe de datum gewaarborgd kan worden. Ze denkt aan een systeem van retroactiviteit waarbij Zwitserland zou waarborgen dat de bronbelasting in elk geval wordt toegepast op alle opbrengsten van beleggingen die na 1 januari 2005 in Zwitserland terecht komen.

(bb)