BRUSSEL - Bij Belgacom is er met de vakbonden een akkoord bereikt over de detachering van statutaire werknemers voor de verdeling van de elektronische identiteitskaarten en voor de bemanning van de nieuwe call centra voor het Europese noodnummer 112. Belgacom betaalt de werknemers een premie bovenop het loon dat ze krijgen van Binnenlandse Zaken.

DE overheid kan voor het ,,e-ID project'', de uitreiking van de elektronische identiteitskaart, de volgende drie jaar 780 extra werknemers gebruiken. In de programmawet van 31 december staat daarom de mogelijkheid om personeel in overheidsbedrijven op vrijwillige basis te detacheren naar andere overheidsdiensten. De omschrijving van de projecten, de kwalificaties waaraan het personeel moet voldoen en de financiering worden telkens bij koninklijk besluit geregeld. Maar eerst moet er binnen het overheidsbedrijf een akkoord zijn met de vakbonden.

Belgacom levert voor het e-ID project 416 loketmedewerkers, 19 mensen voor de helpdesk, 23 regionale medewerkers, 11 coördinatoren, en 5 werknemers voor topfuncties. Voor de werknemers die regionaal gaan werken, bestaat de mogelijkheid om na drie jaar vast aangenomen te worden bij de gemeentediensten. De eerste werknemers vertrekken begin september en krijgen van de telecomoperator ,,verlof wegens opdracht voor een extern project''.

De twee proefprojecten richten zich tot het statutair personeel van de operator, werknemers die wettelijk niet kunnen worden ontslagen. Ze mogen ook niet hebben ingetekend op het BeSt-plan, vrijwillige afvloeiingen en een aanbod van deeltijds werk. Belgacom heeft aan 10.000 werknemers een infobrochure gegeven en ook algemene infosessies gegeven. Deze week is de laatste week om zich kandidaat te stellen. Daarna volgt de selectieprocedure. Voor het project ,,call centra 112'' levert Belgacom 136 werknemers. België wil langzaamaan de noodnummers 100 (medische spoeddienst en brandweer) en 101 (federale politie) afschaffen en vervangen door het Europese noodnummer 112.

De eerste werknemers starten in december in call centra in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en Luxemburg.

Het selectiebureau van de federale overheid Selor doet samen met de gemeenten de selectie voor het e-ID project en, apart, voor de call centra. De werknemers die geselecteerd worden voor de call centra krijgen een opleiding van 4 maanden. Beide projecten staan vrijdag op de agenda van de ministerraad.

(nna)