ZWIJNDRECHT - Minister van Energie Fientje Moerman geeft de Creg nog een maand om een antwoord te geven op de vraag of de huidige afspraken rond de vrijmaking van de Belgische elektriciteitsproductie voldoende zijn om te komen tot een echte concurrentiewerking. Moerman vraagt zich vooral af of de vrijmaking van een kwart van de productie volstaat.

De minister van Energie gaat ervan uit dat de beslissing van de regeringstop van Gembloux om 25 procent van de productie in andere handen dan die van Electrabel te geven, bijna omgezet is in de praktijk.

Ze verwijst daarvoor naar het aandeel van 8,3 procent in de Belgische stroomproductie van de publieke producent SPE, de stroomveilingen waarbij Electrabel dit jaar in totaal 13 procent van de Belgische stroomproductie moet verkopen en de afspraak waardoor het Franse Electricité de France een deel van de productie van de kerncentrale van Tihange in België kan slijten. Dat is goed voor nog eens 4,5 procent, stelt ze.

De afspraak is wel dat de Creg, de federale regulator voor de elektriciteits- en gasmarkt, bekijkt of dat volstaat.

De regulator had al in april een eerste evaluatie gemaakt maar stelde dat de impact en de efficiëntie van de veiling van de stroomvolumes die Electrabel beloofd heeft te veilen, pas beoordeeld kan worden vanaf 1 juli als de elektriciteit effectief verkocht wordt door de leveranciers. De federale minister van Energie verwacht dan ook dat de Creg haar begin juli een rapport overmaakt.

Elektriciteitsleverancier Essent pleitte gisteren bij de eerstesteenlegging van zijn eerste warmtekrachtcentrale op Belgische bodem alvast voor een verdere beperking van het productieoverwicht van Electrabel, door het bedrijf te verplichten om centrales te verkopen.

Minister Moerman steekt niet weg dat zij niet zo enthousiast is over zo'n herverdeling van de bestaande productie in België. De minister van Energie ziet meer in een aanpak waarbij investeringen in een uitbreiding van het Belgische productiepark worden gestimuleerd. En het initiatief van Essent vindt ze alvast een voorbeeld dat navolging verdient.