2.000 maal feest op 11 juli

Zowat 1.700 initiatiefnemers krijgen van de Vlaamse overheid een cheque van 200,4 euro voor de organisatie, rond 11 juli 2004, van straat-, buurt-, dorps- en stadsinitiatieven die het gemeenschapsleven centraal stellen. Dat zijn er 300 meer dan vorig jaar. Die actie ,,Vlaanderen Feest'' krijgt nog een aanvulling in alle grote steden en in meer dan 220 gemeenten waar de lokale overheid ook evenementen ondersteunt.
2.000 in het totaal dus, meldt ,,Vlaanderen Feest'' dat optreedt voor de Vlaamse overheid. Het zegt dat zeker in 303 van de 308 Vlaamse gemeenten feesten plaatshebben, en in 11 ...

Niet te missen