Communautair

Verhofstadt : Het federalisme waarvan we in 2005 het vijfentwintigjarig bestaan vieren, samen met 175 jaar Belgische onafhankelijkheid, moet worden afgewerkt. Een Forum zal de Senaat daartoe hervormen tot een Kamer van de gewesten en gemeenschappen. De onderscheiden bevoegdheden zullen verder worden verfijnd om tot meer transparantie voor en meer betrokkenheid van de burger te komen.

Toestand : Het Vlaams regeerakkoord bevat - net zoals het vorige - een gespierde communautaire agenda. De overheveling van gezondheidszorg en gezinsbeleid, meer fiscale en financiële autonomie, Het federale ...

Niet te missen