Europese grondwet

Verhofstadt : In 2005 moeten wij ook de Europese grondwet goedkeuren, wat een nieuwe basis zal creëren om Europa eindelijk een rol van betekenis in de wereld te laten spelen.

Toestand : Het koninginnestuk van het Belgische EU-voorzitterschap in 2001 was de oprichting van een Conventie. Die kreeg als opdracht een Europees Grondwettelijk Verdrag uit te werken. Na de nodige ...

Niet te missen