BRUSSEL - Parlementsleden die dat willen, kunnen morgen in de Kamer de dossiers inkijken van de Afrikanen die momenteel in de transitzone van de luchthaven van Zaventem zitten. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael stelt daartoe ambtenaren ter beschikking. Dat kondigde hij aan in De Zevende Dag.

Dewael benadrukte dat de vijf Afrikanen in de transitzone geen asielaanvraag hebben ingediend. Ze hebben een toerismevisum maar beschikken niet over de nodige middelen, enkel over kaartje van een advocaat. De minister voegde er aan toe dat de vijf ook geen beroep hebben aangetekend tegen de beslissing dat ze België niet binnen mochten.

Patrick Dewael betreurde zondag de houding van de parlementsleden zoals Ecolo-senator Isabelle Durant die de vijf op Zaventem aanspoorden tot illegaal gedrag. Hij biedt hen daarom de mogelijkheid om morgen in de Kamer de dossiers in te kijken en vast te stellen dat het om illegalen gaat. De kamervoorzitter schakelt daarvoor ambtenaren van Binnenlandse Zaken en Vreemdelingenzaken in.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig