BRUSSEL - Minister van Werk Frank Vandebroucke wil de discussie over de eindeloopbaanproblematiek aanzwengelen met een debat over meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Dat zei hij in het VRT-programma De Zevende Dag.

Vandebroucke zette zich af tegen lineaire maatregelen zoals de invoering van een 40-urenweek voor iedereen. Dergelijke maatregelen waren nodig in de jaren tachtig om te voorkomen dat gepensioneerden veel zouden bijverdienen of dat werknemers overuren zouden maken. Het was de bedoeling om daarmee meer jongeren aan een job te helpen. De minister wil dat er meer keuzemogelijkheden komen, onder meer qua overuren en halftijds werk.

Directeur-generaal van het VBO, Pieter Timmermans, was het met de minister eens, maar hij wil dat er afgestapt wordt van algemene rechten zoals ouderschapsverlof. Er moet volgens hem een evenwicht komen in de flexibiliteit. Pas dan ontstaat er voor werkgevers en werknemers een win-win-operatie.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig