SP.A wil 'verlammende begrotingen' vermijden

In het meinummer van Samenleving en Politiek, dat gisteren verscheen, legt begrotingsminister Freya Van den Bossche (SP.A) uit hoe zij de vergrijzing wil aanpakken. Daarbij pleit ze voor het opbouwen van begrotingsoverschotten, maar 'daarbij is het niet nodig naar maatregelen te grijpen die de gecreëerde ruimte in de budgetten van de consumenten weer beperken. Een budgettair beleid dat een verlammende impact kan hebben op de gezinnen en economie, is vermijdbaar en te mijden.'

Wel kan er volgens Van den Bossche nog worden gesnoeid in de uitgaven van de overheidsdepartementen - en dat op alle niveaus. Een aantal economen bekritiseren net dat deze regering te veel een uitgavenregering ...