UW GELD EN UW LEVEN. ,,Wij proberen de vrede te organiseren''
Gio De Weerd: ,,Bij Pax Christi bepalen de vrijwilligers de agenda.'' Foto: © WDK
Gio De Weerd roept iedereen op om een dagloon te storten voor Pax Christi.
GIO De Weerd (38) is sinds 2001 algemeen secretaris van Pax Christi Vlaanderen, de christelijk geïnspireerde vredesbeweging met oog voor geweldpreventie, vredeseducatie en spiritualiteit. Als regent Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde stond De Weerd eerst acht jaar in het beroepsonderwijs in Boom. ,,Ik heb dat heel graag gedaan, al was het meer opvoeden dan lesgeven. Het heeft even geduurd voor ik besefte dat ik de lat van kennisoverdracht wat lager moest leggen en vooral structuur moest aanbrengen. Goede afspraken leveren georganiseerde vrede op.'' Het loon van 950 euro destijds was voldoende. ,,Mijn vrouw had een goed loon als ergotherapeute in de psychiatrie. Ik ben nooit heel hard bezig geweest met geld.''

Vrijwilligerswerk is een constante in het leven van Gio De Weerd. ,,Werken voor blinden, vredesopvoeding en vredesonderwijs, dat is altijd mijn passie geweest, mijn hobby. Waar dat engagement vandaan komt? Misschien van op de speelpleinen van Groot-Antwerpen, Horst en Hulgenrode. Hoe kun je jongeren boeien? Hoe kun je conflicten op een geweldloze manier oplossen? Het kan aanlokkelijk lijken om in eerste instantie agressief te reageren, maar achteraf voel je je daar slecht bij. Hoe leer je je te beheersen? Toen ik daarover wat boeken wou raadplegen, heb ik Pax Christi leren kennen en ik ben blijven plakken in een werkgroep.'' De Weerd werd actief bij Jeugd en Vrede, maar bleef veel plezier beleven aan zijn werk in het onderwijs. Maar toen hij gevraagd werd om zich kandidaat te stellen als coördinator van Pax Christi, greep hij zijn kans.

Voor Gio De Weerd ligt zijn werk in het logische verlengde van zijn bezigheden als leraar. ,,Ik probeer nog steeds de vrede te organiseren. Nergens zijn er zoveel conflicten als in de vredesbeweging. (lacht) Zo ben ik ook weer aan het bemiddelen, aan het zoeken naar oplossingen, al ben ik soms wat te ongeduldig.''

Hoe worden de standpunten van de organisatie bepaald? Pax Christi is een grassroots -organisatie waarin de vrijwilligers de agenda bepalen. ,,Eigenlijk heb ik niets te zeggen. En als ik iets zeg, moet ik het kunnen verantwoorden tegenover onze werkgroepen, de raad van bestuur en de algemene vergadering. Zo kan ik ook nooit zomaar zelf beslissen of we meedoen aan een betoging. Dat is niet gemakkelijk, maar het houdt iedereen betrokken. Daarom gaat ons ledenaantal nooit echt naar beneden, tegenwoordig rond de 2.100 mensen. Al mag je dat niet vergelijken met de 5.000 van tijdens de antirakettenbetogingen."

Waar houdt Pax Christi zich mee bezig? ,,Heel belangrijk is de interreligieuze dialoog. Religies laten samenwerken om de vrede op de agenda te plaatsen. Daarnaast zijn we bezig met vredesopvoeding, onder andere in scholen. ''

Hoe belangrijk is het christelijke aspect in Pax Christi? ,,We staan zeker voor meer dan sommige mensen denken. We hebben een heel divers team. We zijn financieel onafhankelijk van de katholieke kerk, maar werken er mee wel samen en met andere christelijke solidariteitsorganisaties. Ons geld komt uit diverse subsidies en uit giften.'' Vandaar ook de oproep om een dertigste van uw maandloon aan Pax Christi te schenken. ,,Doe het uit solidariteit. Onze medewerkers leveren fantastisch werk en elke euro wordt hier tweemaal omgedraaid. We geven bijvoorbeeld nooit grote bedragen aan projecten in Congo, Kosovo, Tsjetsjenië en Palestina. Liever een klein bedrag waarmee ze kunnen starten, en dan is het aan hen.''

Heeft Gio De Weerd naast zijn werk nog tijd voor engagementen elders? ,,Ik ben lid van een adviescommissie binnen het ministerie van Cultuur voor de subsidiëring van de Vlaamse Verenigingen. Per dossier (er zijn er 41) krijgt ieder lid van de commissie 25 euro. Verder ontvang ik nog steeds een ruime royalty van 624,10 euro voor Nedweb , een schoolboek Nederlands van Uitgeverij Van In. Ik ben lid van de raad van bestuur van het Vlaams Vredesinstituut, maar die zitpenningen stort ik rechtstreeks door naar Pax Christi Vlaanderen. En ik heb ooit een Vlaams Filmpje geschreven. Het is zalig om zelf iets te schrijven en 's nachts in alle rust te fantaseren. Van de 350 euro die ik daarvoor kreeg, heb ik een fiets gekocht.''

Uw dagloon voor de vrede? Storten kan op rekeningnummer 776-5913701-96 van Pax Christi Vlaanderen, 2000 Antwerpen, met vermelding: Dagloon voor de vrede 2006.