KRETEN & GEFLUISTER

-  Krak
-  Leien dakje
-  Congo
-  Volhouden

KrakPieter De Crem is gisteren tijdens de fractievergadering door zijn stoel gezakt. Neen, dit is geen grap. De CD&V-fractieleider heeft als evenwichtskunstenaar de gewoonte om slechts twee poten te gebruiken. Helaas bleek dat onvoldoende om het gewicht van de Aalterse burgemeester te torsen. Onder luid geraas verdween hij plots uit beeld. De fractieleden gingen vervolgens collectief plat ...