De 'hiaten' in de euthanasiewet

Na drie jaar willen SP.A en VLD de euthanasiewet aanpassen. De wet lijkt te beperkt.

Sinds 2002 kunnen ,,bewuste en handelsbekwame meerderjarigen'' om euthanasie vragen. De patiënt moet zich in een ,,medisch uitzichtloze toestand van aanhoudend ondraaglijk fysiek en psychisch lijden'' bevinden. Dat lijden kan niet gelenigd worden en is het gevolg van ,,een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte, aandoening''.De wet voorziet in talrijke procedures. Cruciaal daarbij is de voorwaarde dat het om een ,,duurzaam en vrijwillig verzoek'' gaat. Daarom ...