Michel Bovy van de christelijke spoorbond ACV-Transcom vindt het ontwerp van ondernemingsplan maar niets.

,,De inhoud van dit document biedt niet veel perspectieven voor het geheel van de NMBS-Groep'', zegt Bovy in een open brief aan Jannie Haek, de gedelegeerd bestuurder van de NMBS-Holding. ,,Dit document lijkt sterk op een addendum aan het beheerscontract, maar geenszins op een strategie die de operationele toekomst van onze bedrijven bepaalt.'' Hij is daarom verbaasd dat de NMBS zoveel tijd heeft nodig gehad om dit document te baren. Volgens de beheersovereenkomst moest het nieuwe ondernemingsplan eind vorig jaar al goedgekeurd op tafel liggen.

Volgens Bovy wordt het plan ook niet gedragen door de drie toplui van de drie bedrijven die de NMBS-Groep uitmaken. Jannie Haek leidt de NMBS-Holding.

Bij de spoorwegmaatschappij NMBS zit Marc Descheemaecker aan het stuur en de infrastructuurbeheerder Infrabel wordt geleid door Luc Lallemand. ,,De discussies over wie welke bevoegdheden heeft binnen de groep lopen nog altijd hoog op'', zegt Bovy in een gesprek met de redactie.

,,Als die structuur niet beter gaat werken, moeten we er misschien aan denken om de bevoegdheden van de holding in te perken tot een soort interimkantoor voor de twee dochterondernemingen en de Financiën van de hele groep.'' De NMBS-Holding is bijvoorbeeld ook bevoegd voor het beheer van de grote stations en komt daarbij nogal eens in conflict met de spoorwegoperator NMBS.

Hij klaagt ook over de manier waarop de onderhandelingen gevoerd worden. Hij vindt de plannen niet alleen vaag, als er iets wordt voorgelegd aan de bonden is het blijkbaar de bedoeling dat daar niet meer over gediscussieerd wordt.

,,Ik voel mij soms comical Ali'', aldus Bovy. ,,De tanks staan voor de deur, maar ik heb nog geen idee wat er te gebeuren staat. Men is al bezig om van alles op het terrein te veranderen zonder dat wij daarin gehoord worden.''

,,Een oplossing om de vakbonden opnieuw te betrekken, zou kunnen zijn om hen een waarnemende rol te geven in de verschillende raden van bestuur zoals vroeger.''