Gedaan met de vertrekplannen bij de NMBS. De spoorwegen rekruteren de komende jaren permanent.

,,Ik vraag mij af welke zotte consultant hier twee jaar geleden is komen zeggen dat bij de NMBS-Groep drieduizend man moet afvloeien'', zei Jannie Haek, de gedelegeerd bestuurder van de NMBS-Holding eind vorig jaar nog in zijn dagboek in De Standaard . Daarmee bekritiseerde hij het herstructureringsplan van zijn voorganger Karel Vinck. Vinck wou tienduizend werknemers laten afvloeien tegen 2007. Uiteindelijk werd het plan getemperd en bleef het bij drieduizend afvloeiingen tegen 2005.

De NMBS telt vandaag ongeveer 38.000 werknemers, samen goed voor 36.586 voltijdse banen. Dat zijn 1.595 voltijdse banen minder dan op 1 januari 2005. De komende tien jaar gaan vier op de tien werknemers met pensioen. De vijf jaar daarna verlaat nog eens een kwart van het NMBS-personeel het overheidsbedrijf. Om haar ambitieuze groeiplannen waar te maken, zal de spoorwegmaatschappij moeten aanwerven in plaats van afslanken.

Maar dat personeel zal wel flexibeler moeten werken. ,,Mijns inziens kunnen we hier veeleer een positieve boodschap brengen, die weliswaar inspanningen en begrip zal vergen van het personeel, maar te allen tijde de kwaliteitsvolle jobgarantie van het huidige en toekomstige personeel zal behouden en de toekomst van de NMBS zal bestendigen. De organisatie heeft nood aan enige rust en stabiliteit'', luidt het in het ontwerp van ondernemingsplan.

Haek komt zijn eerder genomen engagementen om het personeelsbestand niet verder af te slanken in het ondernemingsplan dus na. Op 1 januari 2008 zou de NMBS-Groep 36.696 voltijdse banen tellen. Dat aantal vertegenwoordigt iets meer dan de 38.000 werknemers die beloofd zijn.

Om dat te realiseren, wil de NMBS-Groep eindelijk af van wat ze zelf het ,,stop and go-beleid'' noemt. In het verleden probeerde de NMSB maar al te vaak flink af te slanken om dan tot de vaststelling te komen dat het personeelsbestand onevenwichtig was samengesteld of niet voldeed om alle taken waar te nemen. Waarna dan weer een aanwervingsgolf volgde.

Toch is Michel Bovy van de christelijke spoorbond ACV-Transcom niet tevreden met de garanties. ,,In feite duiken we toch onder de 38.000'', zegt de vakbondsman. ,,De NMBS-Groep telt bij die 38.000 personeelsleden immers ook de werknemers die naar elders gedetacheerd zijn, zoals de NMBS'ers die in bepaalde gemeentehuizen helpen met de uitreiking van de elektronische identiteitskaart.''

Het personeel vertegenwoordigt 63 procent van de totale kosten bij de NMBS. Verwacht wordt dat de personeelskosten de komende jaren met 1,9 procent zullen stijgen tot 1,92 miljard euro. Maar als het van Bovy afhangt, moet de loonmassa daarbovenop nog eens met 1,5 procent omhoog.