De NMBS-Groep zal op het einde van 2007 opnieuw een miljard euro meer schulden hebben dan begin 2005.

Als de voormalige spoorbaas Karel Vinck het had over inspanningen om van de NMBS-Groep een rendabele onderneming te maken, zei hij altijd dat de NMBS twintig procent van de inspanningen zou moeten dragen en de overheid de rest. Hij doelde daarmee op de onderinvesteringen van de overheid in de NMBS de voorbije decennia en de toenemende schuldenberg bij de NMBS als gevolg daarvan. De NMBS zou alleen kunnen overleven mits er een schuldovername gebeurt.

Nadat de overheid vorig jaar voor 7,4 miljard euro aan schulden had overgenomen, bleef de NMBS-Groep achter met een schuldenberg van 2,257 miljard euro. Maar die schuldenberg zal de komende jaren weer aangroeien. Dat is onder meer zo omdat de NMBS-Groep de komende jaren nog altijd onvoldoende cashflow zal genereren om de nodige investeringen te financieren én zelfs om de intresten op de schulden te betalen.

De overdracht van het pensioenfonds van de NMBS veroorzaakt ook een toename van de schuldenberg. De overheid neemt de toekomstige pensioenverplichtingen voor de treinbestuurders, conducteurs en bruggepensioneerden over, maar moest vorig jaar haar deel daarvoor wel voorschieten. De regering kon daardoor de begroting sluiten, maar de NMBS-Groep moest wel gaan lenen om zijn stuk te kunnen voorschieten. Daardoor alleen al dikt de schuldenlast dit jaar al met een kleine 300 miljoen euro aan.

In de beheersovereenkomst die de drie vennootschappen binnen de NMBS-Groep sloten met de overheid is afgesproken dat de schulden in 2008 gestabiliseerd moeten zijn. Op dat vlak vormt de schuldenstijging geen probleem.

Winst zit er de komende jaren nog niet in voor de NMBS-Groep, maar het verlies zou tegen eind 2007 toch met 42,6 procent moeten zijn afgenomen. Het geconsolideerd verlies voor belastingen zou vorig jaar uitkomen op 192 miljoen euro. Eind 2007 zou dat negatieve resultaat nog maar 63,2 miljoen euro mogen bedragen. De winst voor afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten zou de komende twee jaar 109,2 procent verbeteren tot 72,5 miljoen euro. De groep rekent erop dat de opbrengsten met 4,6 procent zullen groeien, tegenover 3,7 procent voor de kosten.