STEEDS meer mensen uit hun auto halen en ze verleiden om de trein te nemen is een van de uitdagingen van de NMBS. De NMBS wil tegen 2012 op haar binnenlands net 220 miljoen reizigers vervoeren. Die ambitie werd al neergeschreven in de beheersovereenkomst tussen de NMBS en de overheid en wordt nu herhaald in het ondernemingsplan.

Het afgelopen jaar vervoerde de NMBS op haar binnenlands netwerk ongeveer 172 miljoen reizigers. Dit jaar mikt de spoorwegmaatschappij op 179,3 miljoen reizigers. Daarmee haalt de NMBS ruimschoots haar doelstelling om tegen 2006 een kwart meer reizigers te vervoeren tegenover 2000. Tijdens de periode 2006-2012 wil de spoorwegmaatschappij opnieuw zo'n sprong maken om tegen het einde van 2012 jaarlijks 219,7 miljoen reizigers te tellen. Daarmee zal de groei groter zijn dan de natuurlijke groei van de mobiliteit en zal het marktaandeel van de NMBS stijgen.

De NMBS denkt de grootste groei te kunnen realiseren in het pendelverkeer. Daarin speelt het derdebetalersysteem dat sinds 2005 bij de NMBS bestaat een belangrijke rol. Zowat 120.000 pendelaars reizen met een ,,gratis'' abonnement per spoor naar hun werk. Eind augustus van vorig jaar hadden 1.114 bedrijven een derdebetalercontract met de NMBS, waarbij de werkgever 80 procent van de abonnementsprijs voor zijn rekening neemt en de overheid de rest bijpast. Ook heel wat ambtenaren en werknemers van overheidsbedrijven beschikken over zo'n gratis abonnement. ,,De verkoop wordt een business tot business- aangelegenheid'', aldus het ondernemingsplan. De NMBS wil haar tariefpolitiek vereenvoudigen en zoekt alternatieve kanalen voor de verkoop van haar producten.

In de keuze voor de pendelaar past ook de politiek om het treinaanbod vooral te richten op interstedelijk en voorstedelijk beleid. Ten laatste tegen 2006 komen er vier nieuwe rechtstreekse treinen naar Brussel. In die optiek past ook de invoering van het Gewestelijk Expressnet (GEN) in drie fasen. Voorlopig loopt de eerste fase, City Rail, die erin bestaat dat op zes lijnen het voorstadsaanbod van en naar Brussel wordt verbeterd, onder meer door te voorzien in gerenoveerd materieel. In een latere fase wordt de frequentie verhoogd door piekuurtreinen in te leggen. In de derde fase, die afhankelijk is van de verwezenlijking van belangrijke infrastructuurwerken - zoals het viersporig maken van de invalslijnen naar Brussel en de ingebruikname van de tunnel Schuman-Josaphat - wordt het Gen-materieel ingezet en wordt de frequentie verder opgevoerd. Ook in Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi worden vanaf 2009 voorstedelijke treinen in het vooruitzicht gesteld.

In het internationaal vervoer, een afdeling die niet mag worden gesubsidieerd, wil de NMBS in 2008 break-even draaien met het oog op de volledige liberalisering van deze markt. Daarom wil de spoorwegmaatschappij de overeenkomsten met Eurostar en Thalys herbekijken.