De stad Antwerpen telt 32.800 niet-werkende werkzoekenden, goed voor een werkloosheidsgraad van 16,7 procent. De werkloosheid ligt er bijna dubbel zo hoog als het Vlaamse gemiddelde.

Iets meer dan de helft van de Antwerpse werklozen (52 procent) is laaggeschoold en zit meer dan een jaar zonder baan.

41 procent van de Antwerpse werkzoekenden is van niet-Europese afkomst, vooral uit Turkije of de Maghreb-landen.

Een op de vijf Antwerpse werklozen is jonger dan 25 jaar.

In de stadsregio Antwerpen Noord zit 25 procent van de bevolking op beroepsactieve leeftijd - tussen 18 en 65 jaar - zonder werk. In de zones Luchtbal, Antwerpen Noord en Linkeroever zit meer dan 40 procent van de inwoners met een niet-Europese nationaliteit zonder baan.

De werkgelegenheid in Antwerpen werd in 2002 (meest recente cijfer) berekend op 241.000 jobs in loondienst: de helft in de dienstensector, een derde in de quartaire sector (overheid en non-profit) en een vijfde in de industrie.

Antwerpen haalt een activiteitsgraad van 71 procent, tegen gemiddeld 73 procent voor heel Vlaanderen.

(jir)