BRUSSEL - De misdaadcijfers in de negen grootste politiezones van het land zijn vorig jaar globaal genomen gedaald. Het aantal inbraken en autodiefstallen in de steden nam af. Op het vlak van drugsgebruik en -bezit was wel een toename te noteren.

Het aantal diefstallen in woningen nam overal af, behalve in Leuven, waar er één diefstal meer werd genoteerd dan in 2002. In Antwerpen, Gent en Luik namen de feiten af met respectievelijk 18, 11 en 38 procent.

De diefstallen van voertuigen namen overal af. Uitschieters hier waren Antwerpen (21 procent), Gent (17 procent), Luik (31 procent) en Namen (30 procent). Gelijkaardige cijfers zijn er voor de diefstallen in wagens, met uitzondering van Leuven en Charleroi. Daar was er een toename van respectievelijk 29 en 7 procent tot 444 en 3.042 feiten. Grote dalingen waren er in Antwerpen (21 procent), Gent (29 procent) en Mechelen (41 procent).

Meer gewapende diefstallenj

Bij de gewapende diefstallen met geweld vallen toenames op in Gent, Mechelen en Namen. In de Arteveldestad gaat het om een verdubbeling, van tien tot twintig diefstallen met geweld. In Mechelen ging het aantal feiten van acht naar twaalf, een stijging met 50 procent. De toename in Namen bedroeg vijftien procent. In Leuven werden geen feiten genoteerd, tegenover vier in 2002. Bij de ongewapende diefstallen met geweld was er overal een daling, maar verschillende cijfers ontbreken.

Bij de car- en homejackings werden in Mechelen en Namen werd een toename van een naar twee en van een naar drie feiten opgetekend. In Antwerpen, Gent, Luik en Brussel werden sterke dalingen genoteerd.

Qua drugsgebruik en -bezit waren er bijna overal stijgingen, behalve in Leuven (-37 procent), Mechelen en Namen (-26 procent). Sterke toenames waren er in Gent (21 procent), Luik (33 procent), Bergen (52 procent) en Brussel (36 procent). De feiten van drugshandel daalden overal, maar hier ontbreekt het merendeel van de cijfers.