ROME - De Italiaanse katholieke kerk heeft premier Silvio Berlusconi teruggefloten. Die had gisteren gezegd een aantal feestdagen te willen schrappen.

De Italiaanse bisschoppenconferentie wees Berlusconi erop dat zeven van de elf feestdagen religieus van aard zijn en dat deze zeven zijn vastgelegd in een concordaat met het Vaticaan. Als Berlusconi het mes wil zetten in de religieuze feestdagen, kan dat niet zonder de zegen van het Vaticaan.