De kans dat binnenkort collectieve consumentenakkoorden worden afgesloten, is bijzonder klein.

Het was een van de veelbesproken verwezenlijkingen van de ministerraad van afgelopen vrijdag: de mogelijkheid om consumentenorganisaties rechtstreekse akkoorden te laten afsluiten met beroepsfederaties. De Raad voor het Verbruik, het ontmoetingsforum van bedrijfsleven en consumenten, zou worden opgewaardeerd van adviesraad tot regelgevend orgaan. De energiesector en de telecommunicatie zouden als eerste in aanmerking komen voor een collectief consumentenakkoord.

Wat minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche (SP.A) er niet bij vertelde, is dat er binnen diezelfde Raad voor het Verbruik hoegenaamd geen overeenstemming is over collectieve consumentenakkoorden. In die raad zijn alleen de consumentenorganisaties voorstander van Van den Bossches wetsontwerp. Het bedrijfsleven is er tegen. Dat vindt dat er al voldoende mogelijkheden zijn om vrijwillige akkoorden af te sluiten, aanbevelingen te formuleren of codes uit te werken. Een wettelijke keurslijf is niet nodig. Bovendien zijn de sectoren die de minister aanhaalt, energie en telecom, niet rechtstreeks in de Raad vertegenwoordigd. Deze sectoren hebben in België immers geen beroepsfederatie.

,,De regeling wordt voorgesteld als een equivalent van de collectieve arbeidsovereenkomst'', zegt Bernard Tuyttens van de Belgian Travel Organisation, een organisatie van reisbureaus. ,,Maar dat veronderstelt dat je een overlegorgaan hebt op het niveau van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. En dat is de Raad voor het Verbruik niet. We zijn in die Raad nu al jarenlang aan het discussiëren over een gemeenschappelijk standpunt over dossierkosten, maar we komen er niet uit.''

De consumentenorganisatie Test-Aankoop is een groot voorstander van de collectieve consumentenakkoorden. Maar de organisatie geeft zelf toe dat zulke akkoorden zonder wettelijke regeling tot stand kunnen komen. De Geschillencommissie Reizen is er het bewijs van. ,,Met de reissector hebben we al heel wat afspraken kunnen. Dat zijn een soort mini-collectieve consumentenovereenkomsten'', zegt Hans De Coninck van Test-Aankoop. Zijn organisatie zegt zelf ook geen dossiers te hebben die als eerste in aanmerking zouden kunnen komen voor een collectief consumentenakkoord.

,,Dat bepaalde sectoren in de Raad niet vertegenwoordigd zijn, is een probleem'', geeft De Conincks collega Nico De Bie van Test-Aankoop toe. ,,Maar ik ben toch blij dat het principe erdoor is geraakt. Die sectoren worden uiteindelijk altijd nog vertegenwoordigd door het VBO, dat wel zitting heeft in de Raad.''

(rmg)