Verpakkingsbedrijf VPK Packaging heeft de winstmarges het afgelopen jaar flink zien krimpen.

2005 was een moeilijk jaar voor de papier- en kartonverpakkingsindustrie in Europa. VPK slaagde er wel in om de omzet met 13,8 procent te doen toenemen, maar die toename is volledig toe te schrijven aan de integratie van de Franse sectorgenoot Ondulys in de boeken. De netto-omzet besloeg het afgelopen jaar 444,79 miljoen euro, tegenover 390,77 miljoen euro in 2004.

Maar de winst van de groep ging fors achteruit. In 2004 kon VPK nog een nettowinst optekenen van 22,39 miljoen euro. Vorig jaar moest het bedrijf zich tevreden stellen met minder dan de helft, met name 10,97 miljoen euro. De bedrijfswinst zakte van 29,96 tot 12,85 miljoen euro, terwijl de operationele cashflow wegzakte van 54,69 miljoen euro tot 41,98 miljoen euro.

Het afgelopen jaar was de vraag naar de verpakkingsproducten in de meeste grote economische regio's zwak. Tegelijkertijd werd in de sector heel wat nieuwe efficiënte productiecapaciteit ingezet, terwijl de oude amper werd afgebouwd. Die combinatie leidde tot een daling van de prijzen voor papier- en kartonverpakking. Reken daarbij nog een stijging van de productiekosten vanwege de stijging van de energieprijzen, en de marges komen onder de druk te staan. De operationele winstmarge zakte van 7,53 procent tot 2,83 procent. De groep biedt een brutodividend van 0,51 euro per aandeel. Dat is evenveel als vorig jaar.

VPK verwacht dit jaar opnieuw hogere prijzen te kunnen vragen voor de verpakkingsproducten die het bedrijf aanbiedt. Op het einde van vorig jaar werden al prijsstijgingen doorgevoerd, maar die konden de resultaten nog niet gunstig beïnvloeden omdat de productiekosten bleven stijgen. VPK verwacht wel dat de vraag dit jaar opnieuw aantrekt, waardoor de prijzen omhoog kunnen. De groep wil ook haar positie in Oost-Europa versterken.

(cv)