Dieven, verspillers en parasieten

OP de keper beschouwd vertoont het Vlaams Blok/Vlaams Belang alle kenmerken van een traditionele, nationalistische partij. Het Vlaams Belang is wat het is, niet door zich af te zetten tegen andere Vlaamse partijen, maar door dat te doen tegen Noord-Afrikanen, Turken, vluchtelingen, asielzoekers, Walen en Franstaligen.

Opvallend is dat het woordgebruik in recente teksten agressiever is wanneer het om Walen en Franstaligen gaat dan wanneer het om 'andere' vreemdelingen gaat. De afnemende agressiviteit tegenover allochtonen ...

Niet te missen