BRUSSEL - De gouverneurs van de centrale banken van de tien belangrijkste industriële landen, de zogenaamde G10, en de toezichthouders over de financiële sector van die landen, hebben zaterdag de kapitaalnormen waaraan banken moeten voldoen goedgekeurd. Het gaat om een ingrijpende wijziging waarvan de initiatiefnemers zeggen dat ze de economische groei zal stimuleren.

Het zogenaamde Bazel-II zegt hoeveel kapitaal een bank opzij moet zetten om bepaalde kredietrisico's te dekken. Dat maakt kapitaal een schaars product voor de banken. De goedkeuring op internationaal niveau moet nu gevolgd worden door goedkeuring op lokaal vlak.

Bazel-II wil het kapitaal dat banken opzij moeten zetten voor kredieten beter laten aansluiten bij de werkelijke kredietrisico's. Om de risico's en het bijbehorende kapitaalbeslag te bepalen, hebben banken de keuze uit drie methodes. Over het algemeen geldt dat de keuze voor een gesofistikeerder en dus beter risicomodel de bank beloont met een grotere kapitaalkorting ten opzichte van het huidige kapitaalniveau. Een eerste fase van het akkoord treedt vanaf 2007 in werking, het tweede deel in 2008.

Volgens Jean-Claude Trichet, de voorzitter van de groep van bankiers van de G10, zal de normering de stabiliteit van het financiële systeem ten goede komen en de sector in staat stellen om de groei van de economie te ondersteunen. De normen nemen de vorm aan van een lijvig document (239 pagina's) waarover vijf jaar onderhandeld werd.

(pdd)